مرکز تعمیرات ایران

رایج ترین ایرادهای ماشین ظرفشویی

در این مقاله به بررسی رایج ترین ایراد های ماشین ظرفشویی می پردازیم:

عنوان ایراد توضیحات
شسته نشدن ظرف ها بعد از شستشو

چسبیده شدن مواد غذایی به درب و واشر آن

سروصدا هنگام کارکرد ظرفشویی

خرابی پمپ ماشین ظرفشویی

چیده نشدن درست ظرف ها در ماشین

خرابی بازوهای اسپری آب و آبپاش

خشک نشدن ظرف ها بعد از اتمام شتشو

خراب شدن مخزن تخلیه

مسدود شدن مسیر تخلیه پمپ با تکه های غذا

نشت آب ماشین ظرفشویی

پاره شدن شیلنگ تخلیه آب

ترک خوردن واشرهای دور درب

خرابی پمپ تخلیه

آبگیری نکردن ماشین ظرفشویی

معیوب بودن شیر ورودی آب

مسدود شدن مسیر شناور آب به وسیله ذرات چربی و باقی مانده‌های غذا

خرابی تایمر و سوئیچ شناور ماشین ظرفشویی

روشن نشدن ماشین ظرفشویی

خرابی مدار و فیوزها

خرابی های سیم های برق

بسته نشدن درب دستگاه

بوی بد ظرفشویی

باقی ماندن ذرات چربی یا غذا در اسپری آبپاش ها، صفحه صافی و پایین درب دستگاه

آخرین مطالب آموزشی

لیست تعمیرکاران