مرکز تعمیرات ایران

Washing Machine Errors

رایج ترین ایرادهای ماشین لباسشویی

در این مقاله به بررسی رایج ترین ایراد های ماشین لباسشویی می پردازیم:

عنوان ایراد توضیحات
لباسشویی روشن نمیشود

ایراد در برق ورودی به دستگاه

مشکل در سیم کشی لباسشویی: احتمال اتصالی در سیم کشی و یا قطعی سیم ها

ایراد در برد دستگاه: سوختن برد و یا آی سی و یا قطعات دیگر برد الکترونیکی

لباسشویی اب گیری نمی‌کند

ایراد در آب ورودی به دستگاه و یا خراب بودن شیر آب

ایراد در شیر برقی سوختن شیربرقی یا حذف از مدار و باید توسط کارشناس تعمیر یا تعویض شود.

احتمال آسیب دیدن برد الکترونیکی در قسمت شیربرقی آن وجود دارد

عدم چرخش مخزن لباسشویی

ایراد در موتور لباسشویی شامل سوختن یا قطعی برق باید توسط تعمیرکار بررسی شود

تسمه شل شده و یا پاره شده و یا از جای خود در آمده و باید توسط کارشناس بررسی شود

ایراد در مخزن یا بلبرینگ مخزن و باید توسط تعمیر کار تعویض یا تعمیر گردد

جمع شدن آب داخل مخزن لباسشویی

شیربرقی لباسشویی دچار ایراد شده و باید توسط کارشناس بررسی شود.

ایراد در برد ماشین لباسشویی

لرزش شدید هنگام شستوشو یا خشک کن

اگر پایه های لباسشویی ایراد داشته باشد یا تراز نباشد لباسشویی می لرزد

اگر مخزن شکسته و یا آسیب دیده باشد باید توسط کارشناس تعویض یا تعمیر گردد

کمک های لباسشویی دچار آسیب شده و باید توسط کارشناس بررسی شود

صدای زیاد هنگام کارکرد لباسشویی

ایراد در شفت و بلبرینگ ماشین لباسشویی به علت کارکرد بالا به مرور زمان باید توسط کارشناس بررسی تعویض یا تعمیر گردد.

خاموش شدن ماشین لباسشویی حین شستوشو

ایراد در پمپ تخلیه دستگاه گرفتگی و یا قطعی باید توسط کارشناس تعویض و یا تعمیر گردد

ایراد در سیم کشی ماشین لباسشویی

ایراد در برد لباسشویی و یا سوختگی برد

ماشین لباسشویی تخلیه نمی کند

ایراد در پمپ تخلیه دستگاه گرفتگی یا قطعی

سوختگی و یا ایراد برد دستگاه باید توسط کارشناس بررسی تعویض یا تعمیر گردد

آخرین مطالب آموزشی

لیست تعمیرکاران