مرکز تعمیرات ایران

رایج ترین ایرادهای یخچال

در این مقاله به بررسی رایج ترین ایراد های یخچال می پردازیم:

عنوان ایراد توضیحات
یخچال سرما ندارد

برفک زدایی انجام نمیشود احتمالا این مورد به المنت اواپراتور ، اشکال در ترموفیوز و یا کیپ شدن لوله درین مرتبط است و باید توسط متخصص بررسی و رفع عیب شود.

احتمال تخلیه شدن شارژ گار که ممکن است بر اثر نشتی کندانسور و یا سوراخ شدن اواپراتور باشد

موتور کار نمی کند این مورد به علت نداشتن سرمای کافی و یا نرسیدن برق به موتور و اشکال در برد پیش می آید.

ارور در نمایشگر ظاهر می شود

ایراد در یکی از قطعات یخچال شامل سنسور فن المنت و یا نمایشگر

ایراد در سیم کشی و یا برد دستگاه

موتور کار نمی کند

ایراد در رله استارت و داغ شدن بیش از حد موتور

خرابی برد و یا سوختن موتور یخچال

صدای بیش از حد یخچال

ایراد در یکی از فن های دستگاه

تراز نبودن یخچال

ممکن است صدا از موتور و به دلیل شکستگی فنر داخل موتور یخچال باشد

روشن نشدن یخچال

ایراد در برق ورودی یخچال

ایراد در برد دستگاه

درب یخچال به درستی بسته نمی شود

احتمال شکستگی پایه های یخچال

لولاهای درب ایراد دارد این ممکن است به دلیلی سنگین شدن بیش از حد درب باشد

یخچال تراز نیست یا سطح زیر یخچال شیب دار است

آخرین مطالب آموزشی

لیست تعمیرکاران